Autamme arvorakennusten korjauksissa ja kunnossapidossa

Tarjoamme paitsi toteutusta myös suunnitteluapua vanhojen rakennusten kunnossapitoon ja korjauksiin. Kohteina niin aitat kuin kartanotkin, jo satoja vuosia paikallaan seisseet tai siirron myötä uuden elämän saavat rakennukset.

Hyvä suunnittelu antaa välineet korjaukseen, jossa huomioidaan talon ikä ja sen kulttuurihistoriallinen arvo sekä käyttäjän tarpeet. Suunnittelun apuna käytämme mm. Museoviraston Korjauskortistoa.

Suunnittelupalvelut     

 • Rakennusinventoinnit ja mittauspiirustukset
 • Vauriokartoitukset
 • Restaurointisuunnitelmat
 • Työpiirustukset ja työselitykset
 • Värikartoitukset ja maalaustyöselosteet
 • Kustannusarviot
 • Korjausavustushakemusten laadinta
 • Vastaavan työnjohtajan tehtävät

Vanhaa rakennuskantaa on korjattava siten, että korjauksia voidaan tehdä tulevaisuudessakin. Työt pitää dokumentoida valokuvin ja säilyttää tiedot käytetyistä materiaaleista. Korjauksissa käytämme perinteisiä materiaaleja ja työmenetelmiä ja jos mahdollista, vanhoja rakennusosia.

Korjaus- ja rakennuspalvelut

 • Hirsirakennusten siirrot ja hirsityöt, mm. kengitykset
 • Kattojen korjaukset ja uusimiset; huopakatot, betoni- ja savikattotiilet, päre- ja lautakatot
 • Ikkunoiden korjaukset
 • Julkisivujen korjaukset ja maalaukset öljy- tai keittomaaleilla
 • Maalinpoisto käsin tai infrapunalämmittimellä
 • Rakennusten sisäpuoliset korjaukset
 • Työnjohto omatoimisille korjaajille
 • Kipsikoristeiden korjaus
 • Punamullan keitto

>> Tutustu referenssihimme, ne kertovat osaamisestamme

00170042

00170077

DSCF0051